AKS agronyt

Ukrudtsbekæmpelse i tidligt lagte marker

04.05.2020

De først lagte kartofler er nu for alvor ved at have store spirer, som nærmer sig gennembrydning af kammen.

Med de seneste dages nedbør, er der nu også fugtighed i de øverste dele af kammen, og giver en øget kamstabilitet. Ny-fremspiringen af ukrudt vil gå rigtig stærkt med god jordfugt og højere nattetemperaturer, og allerede fremspiret ukrudt vil have et begrænset vokslag.

Foto fra d. 29. april. Saprodi lagt d. 10. april 2020. Der er gang i spirerne, og knolden lagt i et fugtigt jordlag. Den øverste del af kammen er halvtør, selvom der er kommet ca. 7 mm nedbør.


Hold øje med markerne!
Det er nu vigtigt at holde øje med de først lagte marker. For at sikre en rettidig behandling, skal der graves flere steder i markerne. De først lagte kartofler, vil bryde kammen hurtigt, og nogle marker er allerede blevet sprøjtet med glyphosat.

En ren kartoffelmark er helt afgørende for en optimal kartoffelproduktion, og timing er afgørende. Vær særligt opmærksom på lune steder i marken, mangelfuld hypning eller øverligt lagte kartofler.


Strategi for ukrudtsbekæmpelse
I sidste uge er der kommet en udmelding fra Miljøstyrelsen, at en afklaring om dispensation til Titus tidligst forventes om 4 uger, dvs. i slutningen af maj. Det efterlader fortsat tvivl om der i det hele taget kommer en dispensation til anvendelse af Titus i år.

Tidsmæssigt betyder det, at en evt. dispensation til Titus vil komme for sent i de først lagte marker, og der skal lægges en alternativ strategi.

Reglone er forbudt til ukrudtsbekæmpelse, og dermed er nødbremsen forsvundet ved mislykket eller for sen ukrudtsbekæmpelse på enkelte marker. Timing bliver mere afgørende nu, og derfor er anbefaling er at indtænke en 2-delt ukrudtsstrategi inden fremspiring.

Til den positive side skal nævnes, at Fenix nu er godkendt til mindre anvendelse mod ukrudt i fabriks- og konsumkartofler efter fremspiring med 2 x 0,25 l/ha med mindst 7 dages interval. Øger effekten på snerlepileurt, ferskenpileurt, vejpileurt, spildraps, hvidmelet gåsefod og storkenæb. Har ikke tilstrækkelig effekt på enårigt rapgræs. Samlede maksimale dosering af Fenix 2,5 l pr. ha pr. år. Fenix må ikke anvendes i certificerede læggekartofler efter fremspiring pga. risiko for bladsvidning.

Løsninger i stivelses- og pulverkartofler
Ukrudtsstrategien tager udgangspunkt i 2 sprøjtninger, for at sikre at 1. sprøjtning bliver udført rettidigt og inden fremspiring. 2. sprøjtning med Proman skal udføres senest ved fremspiring (BBCH 09).

Inden fremspiring kan man i stedet for Proman benytte Fenix (1,5 l/ha) eller Novitron (1,8 kg/ha, ingen behandling med Clomazon i 1. sprøjtning).

 

Problem

Alm ukrudt Sort natskygge
Strategi Ukrudt 1
Ingen Titus
Ukrudt 2
Med Titus
Ukrudt 3
Ingen Titus
Ukrudt 4
Med Titus
5-7 dage inden fremspiring 800 g glyphosat *) +
0,25 l Command
800 g glyphosat *) +
0,25 l Command +
1,2 l Proman
800 g glyphosat *) +
0,25 l Command
800 g glyphosat *)
0,25 l Command +
2,0 l Proman
Frem til begyndende fremspiring 1,5 l Proman - 2,0 l Proman -
7-10 dage senere Evt. 0,25 l Fenix ***) 15 g Titus **) +
0,25 l spredeklæbe
Evt. 0,25 l Fenix ***) 15 g Titus **) +
0,25 l spredeklæbe

*) Glyphosat: Husk altid at tilsætte 2 l/ha ammoniumsulfat og 0,2 l/ha spredeklæbemiddel (pr. 100 l vand) til glyphosat, da det øger effekten af glyphosat, specielt til de gamle formuleringer. Anvend lave vandmængder 100-130 l/ha. Ved tørt vejr omkring ukrudtsbekæmpelsen, hvor problemukrudtsarter som pileurt har kraftigt vokslag, kan der også være behov for at hæve doseringen af glyphosat til 1.000 gram.

**) Titus er fortsat under sagsbehandling, og derfor er det uvist om der gives en dispensation til anvendelse af Titus i 2020. Der er ansøgt om dispensation til 30 gram Titus/ha. Den gammelkendte strategi med glyphosat før fremspiring efterfulgt med 2 x 15 gram Titus efter fremspiring kan således udføres ved dispensation.

**) Fenix kan anvendes på samme måde som Titus, altså 7-10 dage efter 1. sprøjtning, og igen 7-10 dage senere, eller som supplerende behandling til Proman. Fenix er stærk på melder, men det er generelt vigtigt at ukrudtet ikke bliver for stort (ingen løvblade på pileurt og storkenæb), da Fenix så mister sin effekt. 
Må ikke anvendes i certificerede læggekartofler efter fremspiring.

Kvik: Behandles med 0,7 l Agil (større bestande 1,2 l Agil).

Græsukrudt: Kommer der ikke dispensation til anvendelse af Titus, kan det give større behov for ekstra behandling mod græsukrudt. Her kan anvendes 1-2 l Focus Ultra + 0,5 l Dash.

MCPA er godkendt med en dosering på 0,1 l/ha (0,03-0,1 l/ha afhængig af vejr, sort og ukrudtsstørrelse) til mindre anvendelse i kartofler, specielt til bekæmpelse af melder. 
Må ikke anvendes i certificerede læggekartofler.


Løsninger i egne læggekartofler (OBS: ikke i certificerede læggekartofler)


Efter forbuddet for anvendelse af Reglone, er der er ikke andre svidningsmidler tilgængelig i læggekartofler. Derfor er strategien for ukrudtsbekæmpelse alene afhængig af effekten fra jordmidlerne samt deres bladsvidningseffekt.

På sandet jord, hvor der er risiko for en løs kam, som kan “rulle”, er anbefalingen at satse på en 2-delt strategi. Ved mere fast kam, kan der behandles på en gang, men vores anbefaling er fortsat en 2-delt strategi.

Den første behandling med jordmidler skal udbringes rettidigt, ellers bliver effekten for dårlig. Der behandles på en kam med god jordfugt, og op til 14 dage inden fremspiring. Jordmidlernes primære effekt kommer fra den optagelser der sker, når ukrudt fremspirer, men der er også en mindre sekundær bladsvidningseffekt.

 

Problem

Alm ukrudt
Strategi Læggekartofler
Ingen Titus
Læggekartofler
Med Titus
7-14 dage inden fremspiring 1-1,5 l Fenix +
0,25 command
1-1,5 l Fenix +
0,25 command
Frem til begyndende fremspiring 2,0 l Proman 2,0 l Proman
7-10 dage senere Evt. 0,25 l Fenix ***) 15 g Titus **) +
0,25 l spredeklæbe

**) Titus er fortsat under sagsbehandling, og derfor er det uvist om der gives en dispensation til anvendelse af Titus i 2020. Der er ansøgt om dispensation til 30 gram Titus/ha. Den gammelkendte strategi med en grundbehandling før fremspiring efterfulgt med 2 x 15 gram Titus efter fremspiring kan således udføres ved dispensation.

***) Fenix kan anvendes på samme måde som Titus, altså 7-10 dage efter 1. sprøjtning, og igen 7-10 dage senere, eller som supplerende behandling til Proman. Fenix er stærk på melder, men det er generelt vigtigt at ukrudtet ikke bliver for stort (ingen løvblade på pileurt og storkenæb), da Fenix så mister sin effekt. Må ikke anvendes i certificerede læggekartofler efter fremspiring.

Boxer: Sort natskygge og burresnerre. 2-3 l Boxer pr. ha kan anvendes mod sort natskygge og burresnerre frem til kartoflerne er 15 til 20 cm høje. Kan give misfarvninger i toppen.

Kvik: Behandles med 0,7 l Agil (større bestande 1,2 l Agil). Kan give misfarvninger i toppen.

Græsukrudt: Kommer der ikke dispensation til anvendelse af Titus, kan det give større behov for ekstra behandling mod græsukrudt. Her kan anvendes 1-2 l Focus Ultra + 0,5 l Dash.


Mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Specielt i læggekartoffelproduktionen er de kemiske mulighederne begrænset. Derfor kan det blive aktuelt med mekanisk renholdelse, eller som en nødløsning, hvor ukrudtsbekæmpelsen har været utilstrækkelig.

Senhypning, før rækkelunkning, kan også være en løsning, hvis alternativet er en beskidt mark. Selvom vores erfaringer er, at det oftest koster på knoldantallet pr. plante, kan situationen blive aktuel.

Problemet opstår, hvor kammen er færdighyppet ved lægning, og der ikke er tilstrækkeligt jord at arbejde med ved hypning. Derfor kræver en effektiv mekanisk ukrudtsbekæmpelse god forberedelse af karmstørrelse mm.

Senhypning af kartofler før rækkelukning.

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK