Bladplet

Biologi

Svampesygdommen kartoffelbladplet skyldes Alternaria solani, der overvintrer enten på læggekartofler eller i jorden på inficerede blade. Svampen kan overleve op til 3 år.
Efter overvintring starten svampen dannelsen af sporer, som spredes med vind, regn og ved sandfygning. Sporer lander på nye blade, som de kan spire på, og derved inficerer. Efter 7-14 dage (latenstid) har svampen udviklet nye symptomer og sporer, som igen kan spredes videre til nye blade. Der ses altså først synlige symptomer efter omkring 2 uger.

Bladpletsvampen elsker to ting:

 • Skifte mellem tørt og fugtigt (tørre dage og fugtige nætter)
 • Høje temperaturer (25-30 grader)

Symptomer
De første symptomer på bladplet ses typisk på de nederste, ældre blade:

 • Små, irregulære mørkebrune døde og udtørrede pletter. Kantede og typisk afgrænset af bladnerver med en relativt skarp overgang til sundt bladvæv.
 • Pletterne er i starten meget, meget små (mikroskopiske), men vokser efterhånden udad. Derved opstår de større, koncentriske ringe, som er et meget karakteristisk kendetegn for bladplet.

 

Begyndende bladplet på kartoffel-småblad. Forstørrelsen til højre viser tydeligt den kantede, skarpt afgrænsede læsion med de meget karakteristiske koncentriske ringe inden i. Foto: Jakob Ulstrup.

Bekæmpelse

 • Sædskifte med 3 år mellem hver kartoffelafgrøde (så er det ikke sandsynligt, at svampen overlever til næste kartoffelafgrøde)
 • Sundt læggemateriale
 • Undgå stressede planter (næringsstof- og vandmangel, cikade-/tægeangreb, andre sygdomme såsom skimmel), da bladpletsvampen trives bedst på svækkede planter
 • Sprøjtning mod bladplet med specifikke midler (Amistar og Signum WG)

Anbefaling
Alle stivelseskartoffelmarker bør minimum behandles to gange med et specifikt bladplet-middel, dvs. Amistar eller Signum WG, med 14 dages mellemrum i løbet af juli.

Bedre bekæmpelse opnås ved, at:

 • Sprøjte flere gange. 3-4 sprøjtninger i 14-dages intervaller anbefales.
 • Starte tidligt. Det anbefales, at foretage første sprøjtning allerede fem til seks uger efter fremspiring. Start senest ved begyndende angreb.
 • Anbefalet løsning: Kombinér Amistar og Signum WG. Kør 1-2 x 0,5 L Amistar og 1-2 gange 0,25 kg/ha Signum WG, så der samlet nås 3 (-4) sprøjtninger.

Det er veldokumenteret, at fire sprøjtninger med 14-dages intervaller og tidlig start sikrer god beskyttelse af kartoflerne imod bladplet helt hen til midten af september måned. Nettoudbyttet ved bladpletbekæmpelse er på ca. 3.000 kr. per hektar ved 2 sprøjtninger. Sprøjtes der 3-4 gange øges dette til ca. 4.000 kr. per hektar

Mulige løsninger til bekæmpelse

 • 2 kg mancozeb i de første to til tre skimmelsprøjtninger giver en god grundbeskyttelse imod bladplet også. Opfølg med 2 x 0,5 L Amistar med to ugers mellemrum i løbet af juli måned. Anbefales, hvis man har gammel mancozeb-middel på lager. Nye danske forsøg (2012-2013) viser, at mancozeb skal anvendes gentagne gange – tre til seks – før god effekt opnås.
 • 0,6 L/ha Revus Top i første og tredje skimmelsprøjtning. Det er et nyt middel, der udover skimmeldelen også har effekt overfor bladplet. Revus Top skal opfølges med egentligt bladplet-middel. Kør med 2 x 0,5 L Amistar med to ugers mellemrum i løbet af juli måned. De praktiske erfaringer med Revus Top begrænser sig til indeværende sæson 2014, men er tilsyneladende gode.
 • 2 x 0,5 L Amistar med to ugers mellemrum i løbet af juli måned. Dette er absolut minimums-løsningen. Af hensyn til stor risiko for resistens frarådes det kraftigt, at anvende Amistar mere end to gange per sæson. Heller ikke, selvom dosis nedsættes.
 • 3-4 x 0,25 kg/ha Signum WG med to ugers mellemrum, men med start tidligere (sidst i juni).
 • Kombinér gerne: Kør 1-2 x 0,5 L Amistar og 1-2 gange 0,25 kg/ha Signum WG, så der samlet nås 3 (-4) sprøjtninger. Sprøjt med to ugers mellemrum, men placér første sprøjtning tidligere end normalt (sidst i juni). Anbefales, hvis man vil have et sikkert merudbytte af sin bladplet-bekæmpelse.

Sideeffekt overfor kartoffelskimmel
Signum WG har ca. 30 procent sideeffekt overfor skimmel, Amistar ca. 50 procent. Effekten kan indregnes, hvis:

 1. Man kører med fuld dosis af Signum eller Amistar
 2. Man kombinerer med Revus eller Ranman Top

Omvendt har skimmelmidlerne Revus og Ranman / Ranman Top ingen effekt overfor bladplet overhovedet.


Midler med bladplet-virkning
Amistar:
Der anvendes 0,5 L/ha Amistar per sprøjtning. Mindst 0,3 L/ha. Anvend 150-300 liter vand. Husk, at Amistar maksimalt må anvendes 2 gange per sæson med 10 dages interval. Afstandskrav til vandløb: 10 meter. Behandlingsfrist 7 dage før høst.

Signum:
Der anvendes 0,25 L/ha Signum WG per sprøjtning. Anvend 200-400 liter vand. Husk, at Signum WG maksimalt må anvendes 4 gange per sæson med 5-10 dages interval. Afstandskrav til vandløb: 2 meter. Behandlingsfrist 3 dage før høst.

Revus Top:
Der anvendes 0,6 L/ha Revus Top per sprøjtning. Mindst 0,5 L/ha. Anvend 150-600 liter vand. Husk, at Revus maksimalt må anvendes 2 gange per sæson med 14 dages interval. Afstandskrav til vandløb: 10 meter. Behandlingsfrist 3 dage før høst.

Dithane:
Der anvendes 2 kg/ha Dithane NT sprøjtning. Mindst 0,5 L/ha. Anvend 150-600 liter vand. Husk, at Dithane NT maksimalt må anvendes 8 gange per sæson med 7-10 dages interval. Afstandskrav til vandløb: 10 meter. Behandlingsfrist 7 dage før høst.

Husk altid at læse og følge anvisningerne på etiketten, før du udfører sprøjtearbejdet.

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK