Skadedyr

Skadedyrsstrategi
Skadedyr Løsning Bemærkninger
Tæger 0,3 kg Karate 2,5 WG Ved konstateret angreb. Typisk er en randbehandling nok
Cikader 0,15 kg Mospilan SG
0,25 kg Mospilan SG
1. sprøjtning udføres i ugen op til Skt. Hans
2. sprøjtning udføres i sidste uge af juli

 

Tæger

Tægerne overvintrer som æg på buske og træer. Æggene klækkes sidst i maj, og nymfestadiet har en varighed på omkring en måned. Fra midten af juni kan der findes tæger i kartoffelmarken langs læhegn og 10-15 meter ind i marken. Problemet med tæger er størst på syd- og østsiden af skel og læhegn, fordi de her finder både varme og læ. Tæger kan forårsage et udbyttetab i produktionsmarken på op til fem procent.

Er der tæger i marken?
Tægernes gnave-/sugeaktivitet resulterer i første omgang i små, gule ar-dannelser på bladene. Arrene udvikles hurtigt til små huller. Ved kraftige angreb fremstår bladene tæt perforerede, hvorved kartoffeltoppen får et ”laset” udseende.
 

Cikader

Voksne cikader overvintrer på nåletræer, og indflyvningen sker typisk i starten af juni. Efter 1-2 uger lægges æg, og nymferne er fuldt udviklede til voksne cikader efter 4-6 uger. Første generation flyver typisk i midten af juni, 2. generation i august. Udvikling/indflyvning styres udelukkende at temperaturen, og sker derfor helt uafhængig af kartoflernes udviklingstrin.
Ikke alle kartoffelmarker angribes, men kraftige angreb viser sig ved, at der kan findes cikader jævnt over hele marken

Er der cikader i marken?
Cikaderne suger saft fra plantecellerne. Det resulterer først i gule, visne pletter, som senere tørrer ind og bliver helt brune, grundet dødt plantevæv.

 

Coloradobiller

Coloradobiller overvintrer normalt ikke i Danmark. Derfor skyldes forekomst her i landet indflyvning af voksne biller fra Tyskland og Polen, hvor billen forekommer udbredt. Invasions-tidspunktet og billernes antal er meget afhængigt af vejrforholdene. Billerne flyver ved temperaturer over 22 °C. Ved fund må det antages, at der med meget stor sandsynlighed også er coloradobiller i kartoffelmarker syd for fundet.Coloradobillens æg klækkes efter 1-2 uger, hvorefter fire larvestadier gennemgås. Larvestadierne varer i alt 2 uger under gunstige forhold (ved høje temperaturer), mens de ved lavere temperaturer varer op 4. Larverne er ikke i stand til at sprede sig over større afstande.

Er der coloradobiller?
Coloradobillens larve er pukkelrykket, rød og med to rækker sorte pletter på sidernes nederste dele. Larverne opnår en længde på ca. 12 mm.Larvernes gnav på bladene starter som små huller i bladpladen, men går senere over i mere omfattende gnav fra blad-randen, som kan føre til total afløvning. Larvens gnav kan derfor være særdeles tabsgivende!Angreb forekommer typisk i begrænsede områder af marken, eksempelvis i kanten.

Fund af Coloradobille-larver syd for Vojens 10. juli 2013. © 2013 AKS

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK