Skadedyr

Tæger

Tægerne overvintrer som æg på buske og træer. Æggene klækkes sidst i maj, og nymfestadiet har en varighed på omkring en måned. Fra midten af juni kan der findes tæger i kartoffelmarken langs læhegn og 10-15 meter ind i marken. Problemet med tæger er størst på syd- og østsiden af skel og læhegn, fordi de her finder både varme og læ. Tæger kan forårsage et udbyttetab i produktionsmarken på op til fem procent.

Er der tæger i marken?
Tægernes gnave-/sugeaktivitet resulterer i første omgang i små, gule ar-dannelser på bladene. Arrene udvikles hurtigt til små huller. Ved kraftige angreb fremstår bladene tæt perforerede, hvorved kartoffeltoppen får et ”laset” udseende.

Bekæmpelse:
Det anbefales at udføre 1-2 randbehandlinger, der rækker mindst 15 meter ind i marken, med 0,3 L/ha Karate 2,5 WG. Første behandling foretages efter konstateret behov fra midten af juni måned. Husk, at Karate 2,5 WG maksimalt må anvendes 2 gange per sæson. Afstandskrav til vandløb: 20 meter. Behandlingsfrist 14 dage før høst.
Bemærk, at Prestige FS 370 ikke har effekt overfor tæger (kun cikader og bladlus).

Cikader

Voksne cikader overvintrer på nåletræer, og indflyvningen sker typisk i starten af juni. Efter 1-2 uger lægges æg, og nymferne er fuldt udviklede til voksne cikader efter 4-6 uger. Første generation flyver typisk i midten af juni, 2. generation i august. Udvikling/indflyvning styres udelukkende at temperaturen, og sker derfor helt uafhængig af kartoflernes udviklingstrin.
Ikke alle kartoffelmarker angribes, men kraftige angreb viser sig ved, at der kan findes cikader jævnt over hele marken

Er der cikader i marken?
Cikaderne suger saft fra plantecellerne. Det resulterer først i gule, visne pletter, som senere tørrer ind og bliver helt brune, grundet dødt plantevæv.

Bekæmpelse:
Prestige-bejdsning bedst
Prestige FS 370 har god effekt overfor cikader, så hvor der er Prestige-bejdset ved lægning, er der sjældent behov for yderligere bekæmpelse. Prestige-bejdsning anbefales som en del af skadedyrsstrategien i stivelseskartofler, fordi det er en behovsbestemt behandling med en sikker og langvarig effekt. Samtidig er bejdsning med insekticid at foretrække af hensyn til både sprøjtefører og nyttedyr.

Insekticid-sprøjtning med Karate eller Mospilan
Det anbefales at udføre 1-2 behandlinger efter konstateret behov. 1. sprøjtning foretages 2-4 uger (optimalt 3 uger) efter begyndende indflyvning. Er der behov for en 2. sprøjtning foretages denne ved konstateringen af 2. generations begyndende flyvning i starten af august.

Karate 2,5 WG 0,5 kg/ha
Der anvendes op til 0,5 kg/ha Karate 2,5 WG per sprøjtning. Anvend 250-400 liter vand. Husk, at Karate 2,5 WG maksimalt må anvendes 2 gange per sæson.
Afstandskrav til vandløb: 20 meter. Behandlingsfrist 14 dage før høst.

Mospilan SG 0,15-0,25 kg/ha
Der anvendes 0,15-0,25 kg/ha Mospilan SG per sprøjtning. Største dosering anvendes ved kraftige angreb, eller hvor der ønskes lang virkningstid (Mospilan SG er systemisk). Anvend 200-400 liter vand. Husk, at Mospilan SG maksimalt må anvendes 2 gange per sæson. Afstandskrav til vandløb: 2 meter. Behandlingsfrist 3 dage før høst.

Coloradobiller

Coloradobiller overvintrer normalt ikke i Danmark. Derfor skyldes forekomst her i landet indflyvning af voksne biller fra Tyskland og Polen, hvor billen forekommer udbredt. Invasions-tidspunktet og billernes antal er meget afhængigt af vejrforholdene. Billerne flyver ved temperaturer over 22 °C. Ved fund må det antages, at der med meget stor sandsynlighed også er coloradobiller i kartoffelmarker syd for fundet.Coloradobillens æg klækkes efter 1-2 uger, hvorefter fire larvestadier gennemgås. Larvestadierne varer i alt 2 uger under gunstige forhold (ved høje temperaturer), mens de ved lavere temperaturer varer op 4. Larverne er ikke i stand til at sprede sig over større afstande.

Er der coloradobiller?
Coloradobillens larve er pukkelrykket, rød og med to rækker sorte pletter på sidernes nederste dele. Larverne opnår en længde på ca. 12 mm.Larvernes gnav på bladene starter som små huller i bladpladen, men går senere over i mere omfattende gnav fra blad-randen, som kan føre til total afløvning. Larvens gnav kan derfor være særdeles tabsgivende!Angreb forekommer typisk i begrænsede områder af marken, eksempelvis i kanten.

Fund af Coloradobille-larver syd for Vojens 10. juli 2013. © 2013 AKS

Bekæmpelse
Prestige-bejdsning bedst
Prestige FS 370 har effekt overfor coloradobiller, så hvor der er Prestige-bejdset ved lægning, er der sjældent behov for yderligere bekæmpelse. Prestige-bejdsning anbefales som en del af skadedyrsstrategien i stivelseskartofler, fordi det er en behovsbestemt behandling med en sikker og langvarig effekt. Samtidig er bejdsning med insekticid at foretrække af hensyn til både sprøjtefører og nyttedyr.

Coloradobillens larve bekæmpes ved konstateret, udbredt angreb med et godkendt pyrethroid – eksempelvis Cyperb 100 eller Karate 2,5 WG. Mospilan SG kan også anvendes. ”Udbredt angreb” betyder, at der skal mere end en enkelt larve per plante til at udløse en sprøjtning. Optimal bekæmpelse opnås umiddelbart efter indflyvning, hvor larverne er små. Randbehandling vil i nogle tilfælde være tilstrækkeligt.

Cyperb 100 0,25 l/ha
Der anvendes op til 0,25 L/ha Cyperb 100. Anvend 200–400 liter vand. Husk, at Cyperb 100 maksimalt må anvendes 1 gang per sæson.
Afstandskrav til vandløb: 20 meter. Behandlingsfrist 7 dage før høst.

Karate 2,5 WG 0,5 kg/ha
Der anvendes op til 0,5 kg/ha Karate 2,5 WG per sprøjtning. Anvend 250-400 liter vand. Husk, at Karate 2,5 WG maksimalt må anvendes 2 gange per sæson.
Afstandskrav til vandløb: 20 meter. Behandlingsfrist 14 dage før høst.

Mospilan SG 0,15-0,25 kg/ha
Der anvendes 0,15-0,25 kg/ha Mospilan SG per sprøjtning. Største dosering anvendes ved kraftige angreb, eller hvor der ønskes lang virkningstid (Mospilan SG er systemisk). Anvend 200-400 liter vand. Husk, at Mospilan SG maksimalt må anvendes 2 gange per sæson. Afstandskrav til vandløb: 2 meter. Behandlingsfrist 3 dage før høst.

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK